Kalkulátor hutného materiálu:

Uvedené váhy sú teoretické a môžu sa líšiť od skutočnej.