Tabuľky hutného materiálu

Jakl štvorcového a obdĺžnikového prierezu

Rúry konštrukčné, zvárané, presné, hrubostenné

Profil tvaru T a L rovnoramenný a nerovnoramenný

Nosníky typu UNP, UPE, UE

Nosníky typu INP, IPE

Nosníky typu HEA, HEB, HEM

Tyč štvorcového prierezu

Tyč plochého prierezu

Tyč kruhového prierezu

Zvárané siete