Delenie materiálu

V snahe poskytovať kvalitné služby zákazníkom Vám ponúkame delenie materiálu. Zabezpečujeme delenie betonárskej ocele na presné dĺžky podľa výkresovej dokumentácie.

Taktiež zabezpečujeme delenie materiálu autogénom, pílenie pásovou pílou, výroba výpalkov za použitia laseru alebo plazmy našimi subdodávateľmi